Słowiński Park Narodowy jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce i jednym z 2 parków nadmorskich (Woliński Park Narodowy). Został on utworzony dla zachowania w niezmienionym pięknie systemu jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów, i lasów, a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi. O randze i wartości przyrodniczej SPN świadczy fakt umieszczenia go w międzynarodowej sieci obszarów chronionych takich jak: HELCOMBSPA, Światowy Rezerwat Biosfery UNESCO czy obszar wodno-błotny Ramsar.

Słowiński Park Narodowy

Najważniejsze atrakcje:

Park w liczbach

  • powierzchnia: ok. 32 tys. ha, w tym 10 tys. ha ląd, 11 tys. ha wody śródlądowe oraz 11 tys. ha wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego

Historia Parku

  • 1967 – powstanie Słowińskiego Parku Narodowego o pow. 18 tys. ha
  • 1977 – obszar parku został wpisany na listę Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO.
  • 1995 – wpisany na listę terenów chronionych konwencją ramsarską o obszarach wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu przyrodniczym.
  • 2004 – powiększenie obszaru parku do 32 tys. ha, o część Morza Bałtyckiego,